Tony Van de Calseyde

Partner

“I go above and beyond the line of duty to defend the client’s interests. If the client is a company, this means carrying on until I find a satisfactory solution to the issues obstructing and even threatening its development. If the client is a private individual, this means doing my utmost best defending his or her rights.”

Tony Van de Calseyde

Partner

Experience

Tony Van de Calseyde specialises in employment law and social security law. He has broad expertise gained over many years in the various domains of individual and collective employment law, as well as social security law, focusing, in particular, on supplementary pensions. Following his traineeship at the Antwerp Bar, he co-managed a company in the private sector for three years, after which he joined the Bar again. Tony Van de Calseyde teaches social law in the Mediation postgraduate training programme at UA and UGent, regularly speaks at employment law seminars and has written many publications on this discipline. He assists both employers and employees with advisory services, in (appeal) court proceedings, and also has experience with proceedings before the Constitutional Court.

 

Curriculum Vitae

 • Master in Law (University of Antwerp - 2001)
 • Master in Pension Law (Catholic University of Leuven - 2010)
 • Languages: Dutch, French, English, German
 • Lawyer since: 2001

 

Other professional activities

 • Member of the Belgian Pension Lawyers Association (BEPLA)
 • Member of the Antwerp Employment Law Association (VVA)

 

Publications

 • Van de Calseyde T., “Op zoek naar de juiste draagwijdte van het A1-attest”, RABG 2021, afl. 11, 1078-1089.
 • Van de Calseyde T., “Draagwijdte van leeftijdsdiscriminatie inzake voordelen van aanvullende sociale zekerheid”, RW 2019-20, afl. 41, 1620-1622.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H., “De sociale verkiezingen en de rechter: een grondige analyse van de procedurele knelpunten”, in J. Vanthournout en P. Humblet (eds.) De Sociale verkiezingen tot op het bot, Antwerpen, Intersentia, 2019
 • Van de Calseyde T., “Europa in beweging”, Over de Grens, nr. 2019/4, p. 14-18.
 • Van de Calseyde T., “Europa in beweging”: hervorming coördinatieregels sociale zekerheid "in the pipeline", Over de Grens, nr. 2019/1, p. 12-15.
 • Van de Calseyde T., “De annualisering van de arbeidsduur: van speerpunt van de nieuwe wet tot kleine wijziging in de marge” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 1-8.
 • Van de Calseyde T., “De verhoging van de interne grens” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 8-13.
 • Van de Calseyde T., “Vrijwillige overuren” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 13-22.
 • Van de Calseyde T., Het Hof van Justitie trancheert: de nationale rechter kan A1 in geval van fraude buiten toepassing laten - In: Actuele voorinformatie - Arbeidsovereenkomsten, 2018, nr. 624, weken 11-12, p. 17-20. 
 • Van de Calseyde T., Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa - In: Reeks Sociale Praktijkstudies, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 244 p.
 • Van de Calseyde T., De aansprakelijkheid van de werkgever bij toezeggingen van aanvullend pensioen: groter dan gedacht! - In: Today's Lawyer, 2017, nr. 5, p. 13-16. 
 • Van de Calseyde T., Wordt verwacht: de Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) - In: Today’s Lawyer, 2016, nr. 6, p. 20-22.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H., Sociale verkiezingen en de rechter. Knelpunten -  In : P. Humblet & J. Vanthournout (eds.) De Sociale verkiezingen uitgeplozen, Antwerpen, Intersentia, 2015, p.207-260.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H., Sociale verkiezingen en de rechter. Knelpunten -  In : P. Humblet & J. Vanthournout (eds.) De Sociale verkiezingen doorgelicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 171-217.
 • Van de Calseyde T., Lopend loon en voordelen verworven krachtens de overeenkomst volgens recente Belgische en Europese rechtspraak – In: Oriëntatie, 2010, p. 37-52.
 • Van de Calseyde T. – Barrezeele L., Uitgangscontroles: diefstal aan banden gelegd? - In:  Samen Werken, Kluwer, 2008, 101 p. 
 • Van de Calseyde T., Recente evoluties inzake verjaring in het arbeidsrecht - In: Oriëntatie, 2008, 24 p.
 • Van de Calseyde T., De verjaring in het sociaal recht - In: Advocatenpraktijk, Mechelen, Wolters Kluwer België, juli 2004, 71 p.
 • Van de Calseyde T. – Tilleman F., De Werkpocket 2003-2004 – In: Randstad, Brussel, 2003, 287 p.
 • Van de Calseyde T., Zin en onzin van het scholingsbeding – In: Personeelszaken, 2002.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H.Sociaalrechtelijke aspecten – In : Het Bestendig Handboek Echtscheiding, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, s.d. voor het onderdeel Sociaal Recht.

Herman Buyssens
Senior partner
T +32 (0)3 361 07 50
E hb@buyssens-law.be

More information

Sofie Vandermeersch
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E sv@buyssens-law.be

More information

Aurélie Peeters
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E ap@buyssens-law.be

More information

Anouck Stabel
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E as@buyssens-law.be

More information

Marie Verhaert
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E mv@buyssens-law.be

More information

Ann-Sofie Goossens
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E asg@buyssens-law.be

More information