Tony Van de Calseyde

Partner

“Ik wil tot het uiterste gaan om de belangen van de cliënt te verdedigen. Als de cliënt een bedrijf is, betekent dat doorgaan totdat ik een bevredigende oplossing vind om de problematiek die diens ontwikkeling dwarsboomt of soms zelfs bedreigt, het hoofd te bieden. Als de cliënt een particulier is, betekent dat maximaal opkomen voor diens rechten.”

Tony Van de Calseyde

Partner

Ervaring

Tony Van de Calseyde heeft een ruime, jarenlange expertise in de verschillende takken van het individuele en collectieve arbeidsrecht, alsook in het sociale zekerheidsrecht, met een bijzondere focus op wettelijke en aanvullende pensioenen.

Hij stond na zijn stage aan de Balie te Antwerpen gedurende een drietal jaren mee aan het hoofd van een privéonderneming, waarna hij de Balie opnieuw vervoegde.

Tony Van de Calseyde doceert sociaal recht in de postacademische opleiding bemiddeling aan de UA en de UGent en spreekt ook geregeld op seminaries over sociaal recht.  Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan in deze discipline.  

Hij staat zowel werkgevers als werknemers bij met adviesverlening of inzake procedures voor de hoven en rechtbanken.  Hij heeft ook ervaring met procedures voor het Grondwettelijk Hof.    

 

Curriculum Vitae

 • Licentiaat in de rechten (Universitaire Instelling Antwerpen-2001)

 • Leergang Pensioenrecht (Katholieke Universiteit Leuven-2010)
 • Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels, Duits
 • Advocaat sinds: 2001

 

Andere professionele activiteiten

 • Bestuurder Vereniging voor Arbeidsrecht Antwerpen (VVA)
 • Lid deelredactie sociaal recht bij het Rechtskundig Weekblad
 • Lid Belgische Vereniging van Pensioenrechtadvocaten (BEPLA)

 

Publicaties

 • Van de Calseyde, T., “Over de almaar toenemende slagkracht van de RSZ”, RW 2023-2024, p. 1180.
 • Van de Calseyde, T., “Wordt verwacht: de advocaat-bediende”, RW 2023-2024, p. 242.
 • Van de Calseyde, T., “Toepasselijk recht en fraude m.b.t. internationale tewerkstelling: Cassatie draait de duimschroeven aan”, RW 2022-2023, p. 1097.
 • Van de Calseyde, T., “Meer transparantie over uw aanvullend pensioen”, Today's Lawyer, 2023/2, p. 10-14.
 • Van de Calseyde, T., “Over het uitdijend verbod van geslachtsdiscriminatie”, RW 2022-2023, 1424.
 • Van de Calseyde, T.,  “De (al)macht van de sociaal inspecteur m.b.t. inbeslagname en verzegeling ter discussie gesteld”, noot onder Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen) 3 juni 2020, RW 2021-22, 1346-1362.
 • Van de Calseyde, T., “Antigoon breekt door in civiele zaken. Wat zijn de gevolgen voor het arbeidsrechtelijk contentieux?”, TPP 2021/3, 11-17.
 • Van de Calseyde T., “Op zoek naar de juiste draagwijdte van het A1-attest”, RABG 2021, afl. 11, 1078-1089.
 • Van de Calseyde T., “Draagwijdte van leeftijdsdiscriminatie inzake voordelen van aanvullende sociale zekerheid”, RW 2019-20, afl. 41, 1620-1622.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H., “De sociale verkiezingen en de rechter: een grondige analyse van de procedurele knelpunten”, in J. Vanthournout en P. Humblet (eds.) De Sociale verkiezingen tot op het bot, Antwerpen, Intersentia, 2019
 • Van de Calseyde T., “Europa in beweging”, Over de Grens, nr. 2019/4, p. 14-18.
 • Van de Calseyde T., “Europa in beweging”: hervorming coördinatieregels sociale zekerheid "in the pipeline", Over de Grens, nr. 2019/1, p. 12-15.
 • Van de Calseyde T., “De annualisering van de arbeidsduur: van speerpunt van de nieuwe wet tot kleine wijziging in de marge” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 1-8.
 • Van de Calseyde T., “De verhoging van de interne grens” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 8-13.
 • Van de Calseyde T., “Vrijwillige overuren” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 13-22.
 • Van de Calseyde T., Het Hof van Justitie trancheert: de nationale rechter kan A1 in geval van fraude buiten toepassing laten - In: Actuele voorinformatie - Arbeidsovereenkomsten, 2018, nr. 624, weken 11-12, p. 17-20. 
 • Van de Calseyde T., Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa - In: Reeks Sociale Praktijkstudies, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 244 p.
 • Van de Calseyde T., De aansprakelijkheid van de werkgever bij toezeggingen van aanvullend pensioen: groter dan gedacht! - In: Today's Lawyer, 2017, nr. 5, p. 13-16. 
 • Van de Calseyde T., Wordt verwacht: de Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) - In: Today’s Lawyer, 2016, nr. 6, p. 20-22.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H., Sociale verkiezingen en de rechter. Knelpunten -  In : P. Humblet & J. Vanthournout (eds.) De Sociale verkiezingen uitgeplozen, Antwerpen, Intersentia, 2015, p.207-260.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H., Sociale verkiezingen en de rechter. Knelpunten -  In : P. Humblet & J. Vanthournout (eds.) De Sociale verkiezingen doorgelicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 171-217.
 • Van de Calseyde T., Lopend loon en voordelen verworven krachtens de overeenkomst volgens recente Belgische en Europese rechtspraak – In: Oriëntatie, 2010, p. 37-52.
 • Van de Calseyde T. – Barrezeele L., Uitgangscontroles: diefstal aan banden gelegd? - In:  Samen Werken, Kluwer, 2008, 101 p. 
 • Van de Calseyde T., Recente evoluties inzake verjaring in het arbeidsrecht - In: Oriëntatie, 2008, 24 p.
 • Van de Calseyde T., De verjaring in het sociaal recht - In: Advocatenpraktijk, Mechelen, Wolters Kluwer België, juli 2004, 71 p.
 • Van de Calseyde T. – Tilleman F., De Werkpocket 2003-2004 – In: Randstad, Brussel, 2003, 287 p.
 • Van de Calseyde T., Zin en onzin van het scholingsbeding – In: Personeelszaken, 2002.
 • Van de Calseyde T. – Buyssens, H.Sociaalrechtelijke aspecten – In : Het Bestendig Handboek Echtscheiding, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, s.d. voor het onderdeel Sociaal Recht.

Herman Buyssens
Senior partner
T +32 (0)3 361 07 50
E hb@buyssens-law.be

Meer informatie

Sofie Vandermeersch
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E sv@buyssens-law.be

Meer informatie

Aurélie Peeters
Senior Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E ap@buyssens-law.be

Meer informatie

Valeria Simonian
Junior Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E vs@buyssens-law.be

Meer informatie

Noa Janssens
Junior associate
T +32 (3) 3610750
E nj@buyssens-law.be

Meer informatie