Sébastien van Damme

Associate

"A hands-on mentality as a lawyer is crucial; clients need pragmatic solutions, not the law as such.”

Sébastien van Damme

Associate

EXPERIENCE

Within the firm, Sébastien van Damme focuses on individual and collective labour law, as well as social security law. He advises both individuals and companies, and assists them in proceedings before courts and tribunals.

After his law studies, Sébastien van Damme was attached to the University of Antwerp as a PhD researcher and teaching assistant (social law). Afterwards he was active as a social law attorney in an Antwerp law firm.

Sébastien van Damme has several publications to his name that cover the different aspects of social law.

In May 2018, he joined the team of Buyssens Employment Lawyers.

 

CURRICULUM VITAE

 • Master in law (University of Antwerp, Belgium)
 • Knowledge of languages: Dutch, French, English
 • Lawyer since: 2015


OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES

 • Member of the Antwerp Labour Law Association (VVA)


PUBLICATIONS

 • Lemmens, K., De Leyn, J. and Van Damme, S. Under construction: transparantie en integriteit in de onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten, TBO 2018, 150-162.
 • Cockx, S. and Van Damme, S. Zomerakkoord krijgt winterse uitvoering – Overzicht van de sociale maatregelenPacioli 2018, nr. 459, 4-8.
 • Cockx, S. and Van Damme, S. Wet werkbaar en wendbaar werk. Welgekomen update van het arbeidsrecht?, Pacioli 2018, nr. 459, 1-5.
 • Cuypers, D., Keunen, S. and Van Damme, S. In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?, Antwerp, Intersentia, 2017, 457p.
 • Cockx, S. and Van Damme, S. Opzeggingsvergoeding berekenen: wat met de werknemersvoordelen?​, Pacioli 2017, nr. 436, 3-8.
 • Van Damme, S. The right to work of people with disabilities. The Obligation to Accomodate as an Emanation of the Contemporary Approach to Disability" in Cuypers, D. and Vrielink, J. (eds.), Equal is not enough, Antwerp, Intersentia, 2016, 51-71.
 • Cockx, S. and Van Damme, S. De (niet) aansprakelijkheid van een werknemer: Vrijgeleide voor onverantwoord gedrag?​, Pacioli 2016, nr. 343, 1-4.
 • Van Damme, S. Hoog prijskaartje bij verboden terbeschikkingstelling van werknemers, Juristenkrant 2016, nr. 330, 4.
 • Van Damme, S. Gehandicapten in Van Regenmortel, A. (ed.), Sociale Zekerheid, 2. Rechtspraak en Rechtsleer, Bruges, die Keure, 2016, 651-678.
 • Cockx, S. and Van Damme, S. Het sociaal statuut van de dagelijkse bestuurder van een vzw, Pacioli 2016, nr. 442, 6-8.
 • Cuypers, D., Keunen, S. and Van Damme, S. Het herziene Europees Sociaal Handvest en de verbetering van de mensenrechtenpositie van personen met een handicap, TSR 2016, afl. 1, 3-43.
 • Cockx, S. and Van Damme, S. De taxshift & de verlaagde sociale lasten voor werkgevers en zelfstandigen, Pacioli 2016, nr. 419, 4-6.
 • Cockx, S. and Van Damme, S. Opdrachtgevers opgelet: hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden uitgebreid, Pacioli 2016, nr. 421, 1-4.
 • Van Damme, S. Bespreking beslissing ECSR 11 September 2013 nr. 81/2012RW 2015-16, nr. 1, 36-37.
 • Van Damme, S. Recht op arbeid voor personen met handicap. Het recht op redelijke aanpassingen als hoeksteenNJW 2015, afl. 333, 882-891.
 • VAN DAMME, S. and CUYPERS, D. Annotatie HvJ C-363/12 en C-167/12", SEW 2015, nr. 1, 47-51.
 • Van Damme, S. Klik maken voor arbeidsinclusie van personen met een handicap", Juristenkrant 2015, nr. 310, 10.
 • Van Damme, S. Bespreking arresten HvJ C-363/12 en C-167/12 (18.03.2014), RW 2014-15, 796-797.
 • Keunen, S. and Van Damme, S. Postsecundair onderwijs voor studenten met een handicap: feit of fictie?, TORB 2014, nr. 5, 12-24.
 • Van Damme, S. Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum vervangen CGKR, Juristenkrant December 2014, 7.
 • Van Damme, S. Hof van Justitie beperkt uitkeringstoerisme, Juristenkrant December 2014, 2.
 • Van Damme, S. Ook gestorven werknemer heeft recht op betaalde vakantie, Juristenkrant June 2014, 3.
 • Van Damme, S. Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs (noot onder ECSR 11 September 2013), TORB 2013-14, afl. 4-5, 429-432.
 • Cuypers, D., Keunen, S. and Van Damme, S. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Bron van inspiratie voor het Unierecht en het Belgisch sociaal rechtTSR 2014, afl 1, 54-87.
 • Van Damme, S. Tewerkstelling van personen met een handicap: het recht op redelijke aanpassingen onder de loep genomen, Soc.Kron. 2014, afl. 7, 327-331.

Herman Buyssens
Senior partner
T +32 (0)3 361 07 50
E hb@buyssens-law.be

More information

Sofie Vandermeersch
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E sv@buyssens-law.be

More information

Tony Van de Calseyde
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E tvdc@buyssens-law.be

More information

Jan Heynen
Senior associate
T +32 (0)3 361 07 50
E jh@buyssens-law.be

More information

Aurélie Peeters
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E ap@buyssens-law.be

More information

Sophie Zachée
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E sz@buyssens-law.be

More information