Sébastien van Damme

Associate

"A hands-on mentality as a lawyer is crucial; clients need pragmatic solutions, not the law itself."

Sébastien van Damme

Associate

EXPERIENCE

Within the firm, Sébastien van Damme focuses on individual and collective labor law, as well as social security law. He advises individuals and companies and assists them in proceedings before courts and tribunals.

After his law studies, Sébastien van Damme worked at the University of Antwerp as a social law assistant. He then worked as a social lawyer in a law firm in Antwerp.

Sébastien van Damme has several publications to his name that cover different aspects of social law.

In May 2018, he joined Buyssens Advocats' Employment Law team.


CURRICULUM VITAE

 • Master en droit (l'Université d'Anvers, Belgique)
 • Compétences linguistiques: Néerlandais, français, anglais
 • Avocat depuis: 2015


OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES

 • L'Association pour le Droit du Travail d’Anvers  (VVA)


PUBLICATIONS

 • Lemmens, K., De Leyn, J. et Van Damme, S. Under construction: transparantie en integriteit in de onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten, TBO 2018, 150-162.
 • Cockx, S. et Van Damme, S. Zomerakkoord krijgt winterse uitvoering – Overzicht van de sociale maatregelenPacioli 2018, nr. 459, 4-8.
 • Cockx, S. et Van Damme, S. Wet werkbaar en wendbaar werk. Welgekomen update van het arbeidsrecht?, Pacioli 2018, nr. 459, 1-5.
 • Cuypers, D., Keunen, S. et Van Damme, S. In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?, Anvers, Intersentia, 2017, 457p.
 • Cockx, S. et Van Damme, S. Opzeggingsvergoeding berekenen: wat met de werknemersvoordelen?​, Pacioli 2017, nr. 436, 3-8.
 • Van Damme, S. The right to work of people with disabilities. The Obligation to Accomodate as an Emanation of the Contemporary Approach to Disability" in Cuypers, D. and Vrielink, J. (eds.), Equal is not enough, Anvers, Intersentia, 2016, 51-71.
 • Cockx, S. et Van Damme, S. De (niet) aansprakelijkheid van een werknemer: Vrijgeleide voor onverantwoord gedrag?​, Pacioli 2016, nr. 343, 1-4.
 • Van Damme, S. Hoog prijskaartje bij verboden terbeschikkingstelling van werknemers, Juristenkrant 2016, nr. 330, 4.
 • Van Damme, S. Gehandicapten in Van Regenmortel, A. (ed.), Sociale Zekerheid, 2. Rechtspraak en Rechtsleer, Bruges, die Keure, 2016, 651-678.
 • Cockx, S. et Van Damme, S. Het sociaal statuut van de dagelijkse bestuurder van een vzw, Pacioli 2016, nr. 442, 6-8.
 • Cuypers, D., Keunen, S. et Van Damme, S. Het herziene Europees Sociaal Handvest en de verbetering van de mensenrechtenpositie van personen met een handicap, TSR 2016, afl. 1, 3-43.
 • Cockx, S. et Van Damme, S. De taxshift & de verlaagde sociale lasten voor werkgevers en zelfstandigen, Pacioli 2016, nr. 419, 4-6.
 • Cockx, S. et Van Damme, S. Opdrachtgevers opgelet: hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden uitgebreid, Pacioli 2016, nr. 421, 1-4.
 • Van Damme, S. Bespreking beslissing ECSR 11 septembre 2013 nr. 81/2012RW 2015-16, nr. 1, 36-37.
 • Van Damme, S. Recht op arbeid voor personen met handicap. Het recht op redelijke aanpassingen als hoeksteenNJW 2015, afl. 333, 882-891.
 • VAN DAMME, S. et CUYPERS, D. Annotatie HvJ C-363/12 en C-167/12", SEW 2015, nr. 1, 47-51.
 • Van Damme, S. Klik maken voor arbeidsinclusie van personen met een handicap", Juristenkrant 2015, nr. 310, 10.
 • Van Damme, S. Bespreking arresten HvJ C-363/12 en C-167/12 (18.03.2014), RW 2014-15, 796-797.
 • Keunen, S. et Van Damme, S. Postsecundair onderwijs voor studenten met een handicap: feit of fictie?, TORB 2014, nr. 5, 12-24.
 • Van Damme, S. Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum vervangen CGKR, Juristenkrant décember 2014, 7.
 • Van Damme, S. Hof van Justitie beperkt uitkeringstoerisme, Juristenkrant décember 2014, 2.
 • Van Damme, S. Ook gestorven werknemer heeft recht op betaalde vakantie, Juristenkrant juin 2014, 3.
 • Van Damme, S. Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs (noot onder ECSR 11 september 2013), TORB 2013-14, afl. 4-5, 429-432.
 • Cuypers, D., Keunen, S. et Van Damme, S. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Bron van inspiratie voor het Unierecht en het Belgisch sociaal rechtTSR 2014, afl 1, 54-87.
 • Van Damme, S. Tewerkstelling van personen met een handicap: het recht op redelijke aanpassingen onder de loep genomen, Soc.Kron. 2014, afl. 7, 327-331.

Herman Buyssens
Senior partner
T +32 (0)3 361 07 50
E hb@buyssens-law.be

More information

Sofie Vandermeersch
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E sv@buyssens-law.be

More information

Tony Van de Calseyde
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E tvdc@buyssens-law.be

More information

Aurélie Peeters
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E ap@buyssens-law.be

More information

Laura Bruynseels
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E lb@buyssens-law.be

More information

Thomas Van Campenhout
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E tv@buyssens-law.be

More information