Sébastien van Damme

Associate

“Een hands-on mentaliteit als advocaat is cruciaal. Cliënten hebben nood aan pragmatische oplossingen, en niet aan het recht als dusdanig.”

Sébastien van Damme

Associate

ERVARING

Sébastien van Damme legt zich binnen het kantoor toe op het individueel en collectief arbeidsrecht, alsook het socialezekerheidsrecht. Hij adviseert zowel particulieren als ondernemingen, en staat hen bij in procedures voor rechtbanken en hoven.

Na zijn rechtenopleiding was Sébastien van Damme verbonden aan de Universiteit Antwerpen als assistent sociaal recht. Nadien was hij actief als advocaat sociaal recht in een Antwerps advocatenkantoor. 

Sébastien van Damme heeft diverse publicaties op zijn naam staan die de verschillende aspecten van het sociaal recht bestrijken. 

In mei 2018 vervoegde hij het team van Buyssens Advocaten Sociaal Recht. 


CURRICULUM VITAE

 • Master in de rechten (Universiteit Antwerpen)
 • Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels
 • Advocaat sinds: 2015


ANDERE PROFESSIONELE ACTIVITEITEN

 • Lid Vereniging Voor Arbeidsrecht (VVA)


PUBLICATIES

 • Lemmens, K., De Leyn, J. en van Damme, S. Under construction: transparantie en integriteit in de onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten, TBO 2018, 150-162.
 • Cockx, S. en van Damme, S. Zomerakkoord krijgt winterse uitvoering – Overzicht van de sociale maatregelen, Pacioli 2018, nr. 459, 4-8.
 • Cockx, S. en van Damme, S. Wet werkbaar en wendbaar werk. Welgekomen update van het arbeidsrecht?, Pacioli 2018, nr. 459, 1-5.
 • Cuypers, D., Keunen, S. en van Damme, S. In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?, Antwerpen, Intersentia, 2017, 457p.
 • Cockx, S. en van Damme, S. Opzeggingsvergoeding berekenen: wat met de werknemersvoordelen?​, Pacioli 2017, nr. 436, 3-8.
 • van Damme, S. The right to work of people with disabilities. The Obligation to Accomodate as an Emanation of the Contemporary Approach to Disability" in Cuypers, D. and Vrielink, J. (eds.), Equal is not enough, Antwerpen, Intersentia, 2016, 51-71.
 • Cockx, S. en van Damme, S. De (niet) aansprakelijkheid van een werknemer: Vrijgeleide voor onverantwoord gedrag?​, Pacioli 2016, nr. 343, 1-4.
 • van Damme, S. Hoog prijskaartje bij verboden terbeschikkingstelling van werknemers, Juristenkrant 2016, nr. 330, 4.
 • van Damme, S. Gehandicapten in Van Regenmortel, A. (ed.), Sociale Zekerheid, 2. Rechtspraak en Rechtsleer, Brugge, die Keure, 2016, 651-678.
 • Cockx, S. en van Damme, S. Het sociaal statuut van de dagelijkse bestuurder van een vzw, Pacioli 2016, nr. 442, 6-8.
 • Cuypers, D., Keunen, S. en van Damme, S. Het herziene Europees Sociaal Handvest en de verbetering van de mensenrechtenpositie van personen met een handicap, TSR 2016, afl. 1, 3-43.
 • Cockx, S. en van Damme, S. De taxshift & de verlaagde sociale lasten voor werkgevers en zelfstandigen, Pacioli 2016, nr. 419, 4-6.
 • Cockx, S. en van Damme, SOpdrachtgevers opgelet: hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden uitgebreid, Pacioli 2016, nr. 421, 1-4.
 • van Damme, S. Bespreking beslissing ECSR 11 september 2013 nr. 81/2012, RW 2015-16, nr. 1, 36-37.
 • van Damme, S. Recht op arbeid voor personen met handicap. Het recht op redelijke aanpassingen als hoeksteen, NJW 2015, afl. 333, 882-891.
 • van Damme, S. en CUYPERS, D. Annotatie HvJ C-363/12 en C-167/12", SEW 2015, nr. 1, 47-51.
 • van Damme, S. Klik maken voor arbeidsinclusie van personen met een handicap", Juristenkrant 2015, nr. 310, 10.
 • van Damme, S. Bespreking arresten HvJ C-363/12 en C-167/12 (18.03.2014), RW 2014-15, 796-797.
 • Keunen, S. en van Damme, S. Postsecundair onderwijs voor studenten met een handicap: feit of fictie?, TORB 2014, nr. 5, 12-24.
 • van Damme, S. Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum vervangen CGKR, Juristenkrant december 2014, 7.
 • van Damme, S. Hof van Justitie beperkt uitkeringstoerisme, Juristenkrant december 2014, 2.
 • van Damme, S. Ook gestorven werknemer heeft recht op betaalde vakantie, Juristenkrant juni 2014, 3.
 • van Damme, S. Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs (noot onder ECSR 11 september 2013), TORB 2013-14, afl. 4-5, 429-432.
 • Cuypers, D., Keunen, S. en van Damme, S. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Bron van inspiratie voor het Unierecht en het Belgisch sociaal recht, TSR 2014, afl 1, 54-87.
 • van Damme, S. Tewerkstelling van personen met een handicap: het recht op redelijke aanpassingen onder de loep genomen, Soc.Kron. 2014, afl. 7, 327-331.
 • van Damme S.  “Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 93-98.
 • van Damme S. “Hervorming van de werkgeversgroepering” in H. Buyssens (ed.), De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 99-107.
 • Vandermeersch S. en van Damme S.  “Werknemersparticipatie in het kapitaal en de winst van de onderneming: interessante -alternatieve- verloningsvormen?”, Pacioli 2019, nr. 491, 1-5.
 • van Damme S. en Bruynseels L. Het digitaliseren van boekhoudkundige & sociale documenten. Up to a paperless office?”, Pacioli 2019, nr. 488, 8-11. 
 • Vandermeersch S. en van Damme S.  “Mobiliteitsvergoeding & mobiliteitsbudget: kroniek van een aangekondigde dood?, Pacioli 2019, nr. 486, 6-10.

Herman Buyssens
Senior partner
T +32 (0)3 361 07 50
E hb@buyssens-law.be

Meer informatie

Sofie Vandermeersch
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E sv@buyssens-law.be

Meer informatie

Tony Van de Calseyde
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E tvdc@buyssens-law.be

Meer informatie

Aurélie Peeters
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E ap@buyssens-law.be

Meer informatie

Laura Bruynseels
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E lb@buyssens-law.be

Meer informatie

Thomas Van Campenhout
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E tv@buyssens-law.be

Meer informatie