Praktijkgebied & aanpak

Het sociaal recht is een uitgebreide en zeer diverse rechtstak waar ons kantoor zich zeer goed in thuis voelt.

Wij trachten elke problematiek waarmee de klant ons confronteert op korte termijn en op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen. Op minnelijke wijze als het kan, via de rechter als het moet. Waar mogelijk, denken wij mee met onze klanten om conflicten te voorkomen.

Wij trachten in de eerste plaats om onderhandelde oplossingen te vinden “out of court”. De procedure is de ultieme remedie.

Arbeidsrecht

Wij begeleiden ondernemingen in alle facetten van de tewerkstelling van hun personeel. Dat kan gaan over het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, bonusplannen, het verlenen van advies en bijstand in contacten met de sociale inspectiediensten, in geval van ontslag of bij onderhandelingen met de vakbonden,…

Het kantoor beschikt verder over ervaring in zowat alle meer gespecialiseerde deelgebieden van het arbeidsrecht, zoals bijvoorbeeld: internationale tewerkstelling en detachering, welzijn op het werk, arbeidsongevallen, schijnzelfstandigheid, sociaal strafrecht, intellectuele rechten van werknemers, aanvullende pensioenen, discriminatie, pesten op het werk, collectief ontslag, gerechtelijke reorganisaties, beschermde werknemers, sociale verkiezingen,…

Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor advies in verband met hun tewerkstelling of ontslag. Daarbij richten wij ons zowel tot werknemers als tot zelfstandigen.

Uiteraard wordt er zeer streng op toegezien dat er nooit belangenconflicten ontstaan in dossiers.

Sociale­zekerheids­recht

Onze klanten kunnen ook op ons rekenen wanneer zij een geschil hebben met de RSZ, bijvoorbeeld over de kwalificatie van loon als berekeningsbasis voor sociale bijdragen, geschillen inzake schijnzelfstandigheid, schijnwerknemerschap, discussies over de toepasselijke wetgeving, hoofdelijke aansprakelijkheid, CO2-bijdragen, (weigering van) kwijtschelding van bijdrageopslagen en verwijlinteresten,…

Ook in geschillen met het RSVZ of met andere sociale zekerheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld de FPD (Federale Pensioendienst, voorheen RVP) inzake wettelijk pensioen, het RIZIV of de RVA, staan wij onze klanten bij met raad en daad.