“Door onze ervaring en kennis met onze cliënten te delen, mikken wij op het uitbouwen van een duurzame vertrouwensrelatie. Parate kennis is bij ons geen ijdel woord. Ze laat ons toe om onmiddellijk of op korte termijn de vragen van cliënten te beantwoorden.”

Herman Buyssens

Senior partner
 

“Ons kantoor wordt gekenmerkt door een grote continuïteit. Ik startte mijn carrière als advocaat hier en groeide door. Dit schept een vertrouwensband, zowel onderling als ten aanzien van onze cliënten. Ik geloof dat dit een niet te onderschatten meerwaarde biedt in onze dienstverlening.”

Sofie Vandermeersch

Partner
 

“Een goed advocaat kent niet alleen de wet. Hij heeft ook inzicht in het conflict en slaagt erin dat inzicht over te brengen op de cliënt, zodat die met kennis van zaken de juiste beslissingen kan nemen.”

Tony Van de Calseyde

Partner

Zaken zien die anderen niet zien. Doorgaan waar anderen stoppen. Dat is onze missie.

BUYSSENS ADVOCATEN SOCIAAL RECHT is een nichekantoor, gespecialiseerd in alle aspecten van het sociaal recht. Daaronder verstaan we zowel arbeidsrecht als socialezekerheidsrecht, met inbegrip van aanvullende pensioenen. Maar ook samenwerkingsvormen tussen zelfstandigen en concurrentieproblematieken komen aan bod.

 Wij zijn een relatief nieuwe speler op de markt, en toch ook weer niet. Het kantoor werd opgericht in maart 2017, maar haar vennoten beschikken respectievelijk over 45+ jaar en 20+ jaar ervaring. Wij kunnen dus voortbouwen op een zeer uitgebreide expertise. Wij kiezen er bewust voor om exclusief het sociaal recht te beoefenen. Onze specialisatie is de beste garantie voor efficiëntie en hoge kwaliteit. Dat belet onze advocaten echter niet om ook oog te hebben voor andere rechtsdisciplines. Dat bevordert het “out of the box” denken en leidt tot vernieuwende inzichten.

Onze klanten zijn grote, middelgrote en kleine ondernemingen, maar wij bedienen ook particulieren met een zakelijk profiel die problemen ondervinden met hun tewerkstelling of sociale zekerheid.

BUYSSENS ADVOCATEN SOCIAAL RECHT heeft zijn wortels in Antwerpen. Wij staan onze klanten bij met deskundig advies, of vertegenwoordigen hen voor de hoven en rechtbanken of voor het Grondwettelijk Hof.

advocaten Contacteer