Blogs (17)

Bewijsuitsluiting op grond van de Antigoontest verleden tijd?
Herman
Buyssens
|
06 sep 2021

In een arrest van 14 juni 2021 oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter bij de beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken rekening dient te houden met al de omstandighede...

lees meer

WE'RE HIRING!!
|
16 mrt 2021

Wij zoeken een gedreven stagiair of medewerker die reeds enige ervaring heeft opgebouwd in de behandeling van arbeidsrechtelijke dossiers of die bereid is zich daarin verder te specialiseren om het ka...

lees meer

Kan vaccinatie op kantoor verplicht worden?
Herman
Buyssens
|
01 feb 2021

In welke mate, kan een vaccinatie worden opgelegd in een professionele relatie? Met andere woorden, kunt u, als hoofd van uw onderneming, uw medewerkers vragen om zich te laten vaccineren?

lees meer

Nieuwe CAO verplicht werkgevers tot het maken van afspraken en verstrekken van informatie rond COVID-19-telewerk
Tony
Van de Calseyde
|
01 feb 2021

Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 149 aangenomen betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze is van toepassing op het telewerk dat verplicht...

lees meer

TIJDSREGISTRATIE EN OVERUREN
Herman
Buyssens
|
26 nov 2020

De werkgever heeft de verplichting om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk tijdsregistratiesysteem op te zetten, bij gebreke waaraan hij zich geconfronteerd kan zien met een omkering van de bewi...

lees meer

CAMERACONTROLE OP DE WERKPLAATS
Herman
Buyssens
|
08 okt 2020

Camerabewaking mag in principe geen inbreuk in de privacy van de werknemer tot gevolg hebben en als dit wel het geval is, moet deze inbreuk tot een minimum beperkt worden.

lees meer

De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk. 2 jaar later
Sofie
Vandermeersch
|
09 apr 2019

Onlangs verscheen bij uitgeverij Wolters Kluwer het boekje De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, waarin de advocaten van BUYSSENS ADVOCATEN SOCIAAL RECHT onderzochten of de w...

lees meer

De hoorplicht bij ontslag van contractuelen in overheidsdienst: een slag in het water?
Herman
Buyssens
|
27 mrt 2019

Onder deze titel schreef ik een kritische noot bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 februari 2018 die onlangs verscheen in het Rechtskundig Weekblad (GwH 22 februari 2018, RW 2018-19, 778,...

lees meer

Omkadering van positieve actieplannen in de onderneming
Herman
Buyssens
|
15 mrt 2019

Een onderscheid op grond van één van de beschermde criteria uit de non-discriminatiereglementering wordt nooit als discriminatie beschouwd wanneer het om een maatregel van positieve actie gaat. Hiera...

lees meer