Blogs (20)

WE'RE HIRING!!
Sofie
Vandermeersch
|
15 feb 2023

Wil jij ons team komen versterken? Klik dan snel door en kijk wat wij te bieden hebben!

lees meer

OVB keurt de invoering van het bediendenstatuut voor de advocaat goed!
Herman
Buyssens
|
22 dec 2022

Mede onder impuls van Mr. Herman Buyssens, lid van de algemene vergadering en de commissie deontologie van de OVB, keurde de OVB in haar algemene vergadering van 21 december 2022 het bediendenstatuut...

lees meer

Sociale Inspectie teruggefloten!
Herman
Buyssens
|
29 sep 2022

In een vonnis van 13 september 2022 floot de voorzitter van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen de sociale inspecteurs van de RSZ terug vanwege een onwettige zoeking en inbeslagname van...

lees meer

De imprevisieleer en de arbeidsovereenkomst
Herman
Buyssens
|
16 aug 2022

Het nieuwe Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zal van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten. Toch beletten vele bepalingen uit het arbeidsrecht de toepassing van de imprevisieleer in deze rechtstak...

lees meer

Bewijsuitsluiting op grond van de Antigoontest verleden tijd?
Herman
Buyssens
|
06 sep 2021

In een arrest van 14 juni 2021 oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter bij de beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken rekening dient te houden met al de omstandighede...

lees meer

Kan vaccinatie op kantoor verplicht worden?
Herman
Buyssens
|
01 feb 2021

In welke mate, kan een vaccinatie worden opgelegd in een professionele relatie? Met andere woorden, kunt u, als hoofd van uw onderneming, uw medewerkers vragen om zich te laten vaccineren?

lees meer

Nieuwe CAO verplicht werkgevers tot het maken van afspraken en verstrekken van informatie rond COVID-19-telewerk
Tony
Van de Calseyde
|
01 feb 2021

Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 149 aangenomen betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze is van toepassing op het telewerk dat verplicht...

lees meer

TIJDSREGISTRATIE EN OVERUREN
Herman
Buyssens
|
26 nov 2020

De werkgever heeft de verplichting om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk tijdsregistratiesysteem op te zetten, bij gebreke waaraan hij zich geconfronteerd kan zien met een omkering van de bewi...

lees meer

CAMERACONTROLE OP DE WERKPLAATS
Herman
Buyssens
|
08 okt 2020

Camerabewaking mag in principe geen inbreuk in de privacy van de werknemer tot gevolg hebben en als dit wel het geval is, moet deze inbreuk tot een minimum beperkt worden.

lees meer