Herman Buyssens

Senior partner

“Een efficiënte werkverdeling, korte communicatielijnen, teamspirit, het continu delen van kennis en de ontwikkeling van competenties via doorgedreven in-house coaching, in combinatie met externe permanente vorming, zijn voor mij de beste recepten voor succes.”

Herman Buyssens

Senior partner

Ervaring

Herman BUYSSENS is gespecialiseerd in het sociaal recht en de hiermee verbonden aspecten van het ondernemings-, vennootschaps- en strafrecht. Hij heeft een uitzonderlijke expertise van meer dan 40 jaar in de verschillende takken van het individuele en collectieve arbeidsrecht, alsook in het sociale zekerheidsrecht. Hij staat werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandige ondernemers en bestuurders bij met adviesverlening of inzake het voeren van procedures voor de hoven en rechtbanken. Tevens treedt hij op als bemiddelaar en arbiter in deze disciplines en behandelt hij geschillen inzake marktpraktijken, voornamelijk gelieerd aan de overstap van werknemers naar concurrerende bedrijven. Herman Buyssens is een veel gevraagd spreker op seminaries over sociaal recht en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan.

 

Curriculum Vitae

 • Licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel)
 • Bijzondere Licentie Europees Recht (Vrije Universiteit Brussel)
 • Advocaat Balie provincie Antwerpen sinds : 1 oktober 1973
 • Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels

                          

Andere professionele activiteiten

 • Stafhouder Orde van Advocaten te Antwerpen (2012-2014)
 • Gewezen lid Algemene Vergadering Orde van Vlaamse Balies (2010-2020)
 • Gewezen lid en hoofd van de Belgische delegatie bij de CCBE-Raad van Europese balies (2014-2020)
 • Chair Insurance Committee CCBE
 • Voorzitter Commissie Internationale Betrekkingen Balie provincie Antwerpen
 • Bestuurslid Vereniging voor Arbeidsrecht Antwerpen
 • Lid redactieraad Rechtskundig Weekblad (sociaal recht)
 • Hoofdredacteur Today’s Lawyer
 • Gewezen docent en verantwoordelijke beroepsopleiding Sociaal Recht stagiairs Balies Antwerpen, Turnhout en Mechelen
 • Gewezen gastprofessor Deontologie van de juridische beroepen (VUB)
 • Gewezen lid OVB-commissie deontologie (2010-2020)

 

Publicaties

 • Buyssens H.Ontslag wegens dringende reden - Kroniek van de rechtspraak 1982-84 – In: Rechtskundig weekblad, (1985-86), p. 1469-1482.
 • Buyssens H. - Ontslag wegens dringende reden - Kroniek van de rechtspraak 1985-87 - In: Rechtskundig weekblad, (1988-89), p. 1015-1023.
 • Buyssens H. - Ontslag wegens dringende reden - Kroniek van de rechtspraak 1988-90 – In : Rechtskundig weekblad, (1991-92), p. 665-673.
 • Buyssens H. - Ontslag wegens dringende reden - Kroniek van de rechtspraak 1991-97 – In : Rechtskundig weekblad (1998-99),  p. 553-561.
 • Buyssens H.- Outplacement : juridische analyse -  in  : Bedrijfssluitings- en arbeidsconflictenrecht, Die Keure, 1988, nrs. 192-216.
 • Buyssens H., Bocksteins H. - De afbakening van de bevoegdheden van de Paritaire Comités - in :  Actuele problemen van het arbeidsrecht, nr. 3, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, nrs. 501-571.
 • Buyssens H.Bevoegdheid Paritaire Comités – in : C.A.O.-recht, Antwerpen Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, losbl. voor het onderdeel Paritaire Comités.
 • Buyssens H. - Bewijs inzake arbeidsovereenkomstenrecht -  In : Actuele problemen van het arbeidsrecht, nr. 4, Antwerpen, Maklu uitgevers, 1993, nrs. 307-351.
 • Buyssens H. – Van de Calseyde T. - Sociaalrechtelijke aspecten – In : Het Bestendig Handboek Echtscheiding, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, s.d. voor het onderdeel Sociaal Recht.
 • Buyssens H. - De dringende reden : eenzijdige ontbinding van de arbeidsovereenkomst -, in P. Humblet en M. Rigaux (eds.),  Actuele problemen van het arbeidsrecht, nr. 5, Gent, MYS & BREESCH, 1997, nrs. 1-31.
 • Buyssens H. - Het bewijs in sociale zaken – arbeidsrecht -  In : Reeks Bewijs & Recht, Gent, Mys & Breesch, 1999, p. 97.
 • Buyssens H. - Het bewijs van de discriminatie in de relatie werkgever-werknemer – In : D. Cuypers (ed.), Gelijkheid in het Arbeidsrecht,  Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 265-303.
 • Buyssens H.Geschillen inzake bevoegdheid Paritair Comités – In : J. Rombouts en M. Rigaux (eds) De paritaire organen met inbegrip van de paritaire comités, Mechelen, Kluwer, 2005.
 • Buyssens H.Beroepscentrales en interprofessionele werknemersorganisaties – In: Rechtskundig Weekblad, 2006-07, p. 842-843.
 • Buyssens H. (ed.), Vanthournhout J. en Lambrechts J (ed.) - De Onkostenvergoeding - Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 115.
 • Buyssens H. - Sociale Verkiezingen en de rechter : knelpunten -  In : P. Humblet & J. Vanthournout (eds.) De Sociale verkiezingen doorgelicht, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 117-152.
 • Buyssens H., Clinckemalie K. - Knelpunten inzake het bewijs van de dringende reden – In:  Oriëntatie,  2007, p .235-248.
 • Buyssens H.Bestuurdersaansprakelijkheid bij loonmisdrijf – In : Rechtskundig weekblad 2008-2009, p. 883-884.
 • Buyssens H.Handhaving – In : M. Gols (ed.) M. Rigaux (ed.), Overlegorganenen in de onderneming, Mechelen, Kluwer, 2009, 447 p.
 • Buyssens H.Sociale bijdragen zelfstandigen – In : CBR Jaarboek 2008–2009, Antwerpen, Intersentia, p. 429 – 453.
 • Buyssens H.Formule Claeys :  Geïnstitutionaliseerde rechtsweigering ? - In : Michael Faure (ed.) Wilfried Rauws (ed.) Recente ontwikkelingen in het arbeids- economisch- straf- en familierecht, Intersentia 2009, p. 33-44.
 • Buyssens H.Ontslag om dringende reden – In: M. Rigaux en W. Rauws (ed). Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Intersentia, 2010, p. 181-220.
 • Buyssens H.Actualia opzegtermijnen en –vergoedingen – In CBR Jaarboek 2009-2010, Intersentia, 2010, p. 229-263.
 • Buyssens H. – Van de Calseyde T. - Sociale verkiezingen en de rechter. Knelpunten -  In : P. Humblet & J. Vanthournout (eds.) De Sociale verkiezingen doorgelicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 171-217.
 • Buyssens H. – De Meyer L. - Schijnzelfstandigheid: terug naar af? -  Antwerpen, Intersentia, 2013, 57 p.
 • Buyssens H.De nieuwe Vlaamse Codex : belangenconflicten – In : Today’s Lawyer, 2015, nr. 1, p. 8.
 • Buyssens H. – Van de Calseyde T. - Sociale verkiezingen en de rechter. Knelpunten -  In : P. Humblet & J. Vanthournout (eds.) De Sociale verkiezingen uitgeplozen, Antwerpen, Intersentia, 2015, p. 207-260.
 • Buyssens H. – Ontslag wegens dringende reden -  In : kroniek van de rechtspraak 2000-2014, RW 2015-16, afl. 12, 443-458.
 • Buyssens H.Omgang met de media en publiciteit – In: Deontologie – Handboek voor de advocaat-stagiair, 2016-2017, OVB-Kluwer, 2016, p. 333-358.
 • Buyssens H. (ed.) – De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later,   Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 113p.
 • Buyssens H. – Omgang met de media en publiciteit – In: Deontologie – Handboek voor de advocaat-stagiair, 2020-2021, OVB-Kluwer, 2020, p. 363-396.
 • Buyssens H. – De injunctiebevoegdheid van de stafhouder – In : Rechtskundig Weekblad, 2021-2022, p. 3-17.

Sofie Vandermeersch
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E sv@buyssens-law.be

Meer informatie

Tony Van de Calseyde
Partner
T +32 (0)3 361 07 50
E tvdc@buyssens-law.be

Meer informatie

Aurélie Peeters
Senior Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E ap@buyssens-law.be

Meer informatie

Anouck Stabel
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E as@buyssens-law.be

Meer informatie

Marie Verhaert
Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E mv@buyssens-law.be

Meer informatie

Valeria Simonian
Junior Associate
T +32 (0)3 361 07 50
E vs@buyssens-law.be

Meer informatie

Noa Janssens
Junior associate
T +32 (3) 3610750
E nj@buyssens-law.be

Meer informatie