Blogs (20)

Is het verplichte reïntegratietraject van langdurig zieke werknemers disruptief?
Sofie
Vandermeersch
|
05 jul 2017

Sinds 1 januari 2017 zijn de regels rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van medische overmacht wegens de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer verstrengd. Voortaan ka...

lees meer

Toenemend aantal controles van sociale inspectiediensten
Tony
Van de Calseyde
|
29 dec 2016

De regering scherpt de controles van sociale inspectiediensten aan en voorziet in de aanwerving van extra mankracht.

lees meer