Blogs (13)

TIJDSREGISTRATIE EN OVERUREN
Herman
Buyssens
|
26 nov 2020

De werkgever heeft de verplichting om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk tijdsregistratiesysteem op te zetten, bij gebreke waaraan hij zich geconfronteerd kan zien met een omkering van de bewi...

lees meer

CAMERACONTROLE OP DE WERKPLAATS
Herman
Buyssens
|
08 okt 2020

Camerabewaking mag in principe geen inbreuk in de privacy van de werknemer tot gevolg hebben en als dit wel het geval is, moet deze inbreuk tot een minimum beperkt worden.

lees meer

De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk. 2 jaar later
Sofie
Vandermeersch
|
09 apr 2019

Onlangs verscheen bij uitgeverij Wolters Kluwer het boekje De Wet Werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later, waarin de advocaten van BUYSSENS ADVOCATEN SOCIAAL RECHT onderzochten of de w...

lees meer

De hoorplicht bij ontslag van contractuelen in overheidsdienst: een slag in het water?
Herman
Buyssens
|
27 mrt 2019

Onder deze titel schreef ik een kritische noot bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 februari 2018 die onlangs verscheen in het Rechtskundig Weekblad (GwH 22 februari 2018, RW 2018-19, 778,...

lees meer

Omkadering van positieve actieplannen in de onderneming
Herman
Buyssens
|
15 mrt 2019

Een onderscheid op grond van één van de beschermde criteria uit de non-discriminatiereglementering wordt nooit als discriminatie beschouwd wanneer het om een maatregel van positieve actie gaat. Hiera...

lees meer

Geen loongrens meer bij scholingsbeding knelpuntberoepen
Herman
Buyssens
|
15 mrt 2019

Voor de geldigheid van een scholingsbeding geldt geen minimum loongrens meer als het beding betrekking heeft op een opleiding voor een functie die voorkomt op de lijsten van de knelpuntberoepen of moe...

lees meer

Ook ondernemingen hebben recht op privacy
Herman
Buyssens
|
15 mrt 2019

Omdat de GDPR alleen natuurlijke personen beschermt en geen rechtspersonen, werd een Boek XI in het Wetboek van Economisch Recht opgenomen ter bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig...

lees meer

Urbi et orbi - Professionele platformen en de GDPR
Herman
Buyssens
|
30 okt 2018

De Tribunal de Grande Instance van Parijs veroordeelde Google tot het verwijderen op Google My Business (GMB), een gratis professioneel zoekplatform , van de fiche van een persoon, die zonder zijn toe...

lees meer

Iedereen collaboratief onderhandelaar?
Herman
Buyssens
|
25 okt 2018

Vanaf 1 januari 2019 zullen partijen die betrokken zijn in een geschil kunnen kiezen voor een nieuwe alternatieve vorm van conflictoplossing via vertrouwelijke onderhandelingen, begeleid door collabo...

lees meer